Ondernemen ...

Ondernemen ...

dat doet u samen

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument.
Op 27 april 2023 werden de regels betreffende het innen van onbetaalde consumentenschulden bij bedrijven veranderd. In het wetboek economisch recht werd daartoe een volledig nieuw boek XIX “Schulden van de consument” toegevoegd. De nieuwe regels gingen voor nieuwe contracten in op 1 september 2023 en zullen vanaf 1 december 2023 veralgemeend worden naar de reeds bestaande contracten.

Deze nieuwe regels werden door de Vivaldi-regering ingevoerd om de consument nog maar eens extra ruimte te geven tot uitstel van betaling zonder extra kosten. Terwijl de kostprijs van uitgestelde betalingen ten laste van de bedrijven gelegd wordt. Officieel heet het dat men de consument die vaak financieel kwetsbaarder en minder juridisch onderlegd is beter wil beschermen.

Eerste herinnering verplicht gratis
Voortaan moet een bedrijf zelf de kosten dragen voor een eerste betalingsaanmaning, die pas kan verstuurd worden na de vervaldag. Er wordt een uitzondering voorzien betreffende contracten van regelmatige levering van goederen of diensten (energiecontracten, telefonie abonnementen …). Daar geldt de regel dat enkel aanmaningen bij drie vervaldata gedurende één jaar gratis zijn. De aanmaning kan digitaal of per post. Daarna volgt een periode van minimum veertien kalenderdagen waarin geen kosten, compensatie of interest kunnen worden gevorderd. Voor aanmaningen via de post verstuurd start deze periode drie werkdagen na het versturen van de aanmaning. Bij elektronische herinneringen start de termijn van veertien kalenderdagen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch wordt verstuurd.

De aanmaning moet onder andere het volgende bevatten:

  • Naam en btw-nummer van het eisende bedrijf.
  • De omschrijving van de schuld en de vervaldatum ervan.
  • Het openstaand bedrag en de schadevergoeding die volgt indien na minstens veertien kalenderdagen niet betaald wordt.
  • De periode (minstens veertien dagen) waarin de schuld betaald moet worden voor er extra kosten aangerekend worden.

Bij de daaropvolgende aanmaningen mag maximaal 7,5 euro kosten + de portkosten aangerekend worden.

Verwijlintresten
KMO’s mogen een in het schadebeding vooraf vastgelegde verwijlinterest aanrekenen vanaf het begin van deze termijn van minstens veertien kalenderdagen. Voor grote bedrijven mag die verwijlinterest pas aangerekend worden na afloop van die termijn van minstens veertien kalenderdagen. Deze verwijlintrest mag niet hoger liggen dan deze vastgesteld door de wet rond betalingsachterstanden. Voor 2023 is dat 10,5%.

Schadevergoeding
Om te vermijden dat buitensporig veel forfaitaire schadebedingen aangerekend worden heeft de wetgever deze ook beperkt.

  • Voor elke schuld tot 150 euro maximaal 20 euro.
  • Voor elke schuld tussen 150,01 en 500 euro maximaal 30 euro vermeerderd met tien procent van het verschuldigde bedrag.
  • Voor elke schuld hoger dan 500,01 maximaal 65 euro vermeerderd met vijf procent van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500,01 euro en dit zonder ooit de grens van 2000 euro te overschrijden. Voorbeeld: Voor een schuld van 1000 euro is de vergoeding maximaal 90 euro.

Verplicht informeren betwisting schuld
Bedrijven moeten tevens op vraag van de consument ‘onverwijld’ alles bewijsstukken van de schuld overmaken. Alsook alle wettelijke informatie betreffende het eventueel betwisten van de schuld. En wij die dachten dat elke Belg verondersteld wordt de wet te kennen. De wetgever bepaalt niet dat dit kosteloos moet gebeuren, noch legt ze hier maximale tarieven voor op.

Wat zijn de gevolgen als u de wet niet respecteert?
Dan worden de betalingen die u ontving in strijd geacht met de wet en moet u het volledige bedrag terugbetalen aan de consument. Met volledig wordt bedoeld inclusief schadebeding, intresten en andere kosten. Deze betaling strijdig met de wet werkt ook bevrijdend voor de consument. U kan de schuld nadien niet opnieuw invorderen. Daarnaast zijn er ook administratieve sancties en zelfs strafsancties mogelijk.

Hoe conformeren aan de wet?
Verstuur de initiële aanmaning gratis, respecteer veertien dagen kosteloze betaling en wijzig de rentetarieven en schadevergoedingen. Herzie uw huidige contracten of voeg er een addendum aan toe conform het nieuwe wetboek XIX “Schulden van de consument”.

Het is ook nodig om de algemene voorwaarden aan te passen. Deze worden doorgaans één keer opgesteld en hebben toepassing op alle contracten. Een eenmalige wijziging dringt zich op vooral bij de clausules betreft vertraagde of onvolledige betalingen. Voor alle vragen betreft deze nieuwe wet kan u steeds terecht bij de diensten van het VNS.

 

Vandewalle Ignace

Cyberboetes

  'Veel kmo's beseffen nog niet dat ze boetes riskeren voor zwakke cyberveiligheid'   Koffie Beyers, de grootste...

Opiniestuk

Wat met laattijdige werknemers tijdens stakingen en protesten? Met de verkiezingen in zicht merken we steeds een aanzienlijke stijging van stakingen...

Opiniestuk

Nieuwe fiscale en sociale voordelen rond overuren Tijdens de coronacrisis 2021-2022 werd er een gunstmaatregel ingevoerd, de zogenaamde ‘relance-overuren’....

Opiniestuk

Voor Vlaamse rechtszekerheid Op vandaag worden onze bedrijven en zijn werknemers geconfronteerd met een dwangmatige kaakslagdemocratie moreel opgedrongen...

Gepensioneerd en zelfstandig

Steeds meer gepensioneerden actief als zelfstandige: Extra inkomen niet hoofdreden door Wannes Neukermans   Steeds meer gepensioneerden kiezen...

Nieuwe regels voor invorderingen

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument.Op 27 april 2023 werden de regels betreffende het innen van onbetaalde consumentenschulden bij...

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Onze leden aan het woord

"Ik ben zelf actief als ondernemer in brandbeveiliging, ik kon als ondernemer niet uit aan alle juridische kwesties dus besloot ik lid te worden bij V-NS. Direct na mijn aansluiting werd ik super begeleid. Ze hebben mij heel veel hulp en ondersteuning geboden bij het vermijden van een faillissement."

Patrick P.

Lummen

Zeer tevreden van de opvolging van een dossier en als je een mail stuurt krijg je zeer snel een reactie terug van de medewerkers, heb zelfs al antwoorden op mails gekregen 's avonds rond 21u dat de jurist bezig was met mijn dossier in verband met een wanbetaler.

Mario V.

Herk-de-stad

De bijstand die ik al gekregen heb bij V-NS zal ik niet vinden op ander, dus ik raad hen zeker aan, en heb ik ook al gedaan, hun service is dan ook TOP. Duidelijke snelle communicatie met resultaat, en dit zonder extra kosten.

Sandra D.R.

Aalst

Ik ben reeds 25 jaar een zelfstandig vertegenwoordiger. Ik heb regelmatig moeilijke betalers en met de hulp van VNS lukt het me om bijna alle te laat of niet betalers toch te laten betalen zonder extra kosten voor mij, V-NS jullie zijn onmisbaar voor mij. Bedankt.

Ronny J

Antwerpen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.