Sinds 1 januari kan je als zelfstandige tijdelijk je beroepsactiviteit onderbreken om een minderjarig kind in hun gezin te onthalen naar aanleiding van langdurige pleegzorg (m.n. zes maanden of langer).

Tijdens die periode heb je recht op een uitkering. Het zogenaamde pleegverlof moet je aanvragen bij je ziekenfonds. 

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.