Betaalt u graag te veel belastingen? Zelfstandigen die hun boekhouding zelf doen, en niet de tijd hebben om allerlei tijdschriften, wetgeving of websites met fiscale tips te doorploegen, missen misschien wel één en ander.

Daarom houdt u best al uw kosten bij. Dat betekent ook: bonnetjes bijhouden en facturen verzamelen. Alle beroepskosten die u immers maakt, kunt u aftrekken van uw bruto-inkomen. En zo betaalt u op het einde van de rit minder belastingen.

Wat beroepskosten zijn, heeft natuurlijk te maken met uw eigen beroep, uw eigen zaak. Ook de mate waarin de beroepskosten kunnen ingebracht worden, is daarvan afhankelijk. Daarvoor gelden er drie vuistregels:

  1. De beroepskosten moeten – zoals het woord het zegt – te maken hebben met uw beroep.
  2. Die kosten moet u altijd kunnen aantonen aan de hand van bonnetjes of facturen. Voor élke uitgave moet u een document kunnen voorleggen als bewijs.
  3. De kosten zijn gedaan om uiteindelijk ook inkomsten te verkrijgen of te behouden. Er moet dus een rechtstreeks verband kunnen worden aangetoond.

Volledig aftrekbaar

Enkele voorbeelden van kosten die in principe volledig kunnen ingebracht worden.

  • kantoorbenodigdheden,
  • telefoon-, internet- en portkosten, - huisvesting die enkel gebruikt wordt voor de beroepsbezigheden,
  • uw sociale bijdragen en uw bijdragen voor het wettelijk pensioen.

Beperkt aftrekbaar

  • verplaatsingen van en naar het werk en uw professionele afspraken,
  • representatieonkosten: café en restaurant,
  • relatiegeschenken,
  • beroepskleding (geldt voor een beperkt aantal beroepen; de kledij zou u in principe niet in privé-context kunnen dragen).

Natuurlijk, zolang het belastingsysteem in dit land een ondoordringbaar kluwen blijft, is het toch raadzaam eens een afspraak te maken met een fiscalist om te bekijken hoe u uw belastingen kunt optimaliseren. Lees: tot het noodzakelijke minimum beperken.

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.