Ook zelfstandigen kunnen op meer ouderschapsverlof rekenen sinds 1 mei. Wel moet je dan in orde zijn met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte van het kind.

Je kan een uitkering vragen voor maximaal tien dagen (of twintig halve dagen), aan 80,82 euro per dag (of 40,41 euro per halve dag). Dit verlof moet je aanvragen bij het sociale verzekeringsfonds, voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. 

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.