De vennootschapswetgeving wordt hervormd. Het aantal vennootschapsvormen is sinds 1 mei herleid van zeventien naar vier.

Bovendien wordt het mogelijk een vennootschap op te richten zonder startkapitaal. In de plaats daarvan moet in een financieel plan aangetoond worden dat de vennootschap over een ‘toereikend aanvangsvermogen’ beschikt. 

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.