Zelfstandigen die zich een forfaitaire dagvergoeding toekennen mogen vanaf maandag 1 oktober 2018 17,06 euro per dag inbrengen. Vandaag was dat nog 16,73 euro, maar de wetgeving wijzigde dit bedrag.

Deze dagvergoeding geldt enkel voor beroepsmatig aantoonbare verplaatsingen binnen België, en gelden voor minstens zes uur en voor een afstand van minstens 25 km vanaf de buitengrens van de gemeente waar de administratieve zetel is gevestigd van uw onderneming. U mag deze verplaatsing naar de locatie in kwestie maximaal 40 keer per jaar doen. De fiscus kijkt streng toe op dat laatste feit.

De dagvergoeding mag overigens niet gecombineerd worden met een restaurantticket. De keuze is aan u: of u brengt de representatie onkost in van het restaurantbezoek (aftrekbaar voor 61%) ofwel keert u zichzelf het forfait uit (voor 100% aftrekbaar).

Mocht u gebruik maken van deze fiscale maatregel, vergeet dan ook niet een dagboek of logboek bij te houden, dat een overzicht inhoudt van uw activiteiten. Die behelzen onder meer datum, vertrekuur, aankomstuur en bestemming.

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.