Land- en tuinbouwondernemers kunnen voortaan hun verliezen doorrekenen op winsten die in het verleden werden behaald, in het geval van financiële schade door slecht weer. Zo kunnen ze een deel van de al betaalde

belastingen terugvorderen. Daarmee wordt wat onzekerheid weggewerkt. De nieuwe regeling geldt voor zowel ondernemingen – via de vennootschapsbelasting – als voor zelfstandigen – via de personenbelasting. De regeling treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2019 en houdt rekening met ongunstige weersomstandigheden na 1 januari 2018. 

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.