Arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, kan u een uitkering aanvragen bij uw ziekenfonds. Voordien kreeg u geen uitkering als u minder dan een week ziek bent. Als de arbeidsongeschiktheid zeven dagen of langer duurt, zal het ziekenfonds u voortaan uitbetalen vanaf dag 1.


V-NS