Compensatiepremie

Vanwege de coronamaatrdegelen zijn er tal van bedrijven hierdoor getroffen. Om toch hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. 

Hoe moet ik de corona compensatiepremie aanvragen? klik hier! 

Wat je zeker moet weten: 

1. Check op basis van de Nacebelcodes (activiteitscodes) in bijlage of uw onderneming onder categorie 1, 2, 3, 4 of 5 valt.

De Nacebelcodes van uw onderneming kan u terugvinden via deze  link. Op deze website geeft u uw ondernemingsnummer in en klikt u op zoek. In de kader algemeen ziet u op de laatste regel uw vestigingseenheid staan. Indien u dan doorklikt op ‘Gegevens en activiteiten per VE’ komt u uit bij de Nacebelcodes die voor uw vestigingseenheid van toepassing zijn.

2. Eenmanszaak of vennootschap

in geval van een vennootschap speelt het statuut van de ondernemer geen rol en kan men steeds de compensatiepremie van 3.000,00€ aanvragen (mits ook aan onderstaande voorwaarden zijn voldaan). Dit wil zeggen dat u in de aanvraag steeds aanduidt dat u een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.

In geval van een éénmanszaak is het statuut van de ondernemer (hoofd- of bijberoep) bepalend voor de hoogte van de premie (3,000,00€ of 1.500,00€).

  • Hoofdberoep = compensatiepremie van 3.000,00€
  • Bijberoep = premie wordt bepaald op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019 
  • 2019 netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89€ en 13.993,78€ en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld = compensatiepremie van 1.500,00€ 
  • 2019 netto belastbaar inkomen minstens 13.993,78€ = compensatiepremie van 3.000,00€ 

TIP:  voor éénmanszaken: ondernemers die van Artikel 37 genieten, vinken in de applicatie aan dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn.


3. Omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen

Voor categorie 1, 2, 3 en 4 moet aangetoond worden dat er minstens een omzetdaling van 60% is (via verklaring op eer – bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden – wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden)

4. Voorwaarden voor categorie 5 

Voor categorie 5 moet aangetoond worden dat er minstens een omzetdaling van 60% is en dat er een substantiële exploitatiebeperking is ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (via verklaring op eer – bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden – wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden)

5. indien u meerdere vestigingen heeft 

In geval van meerdere vestigingen dien je maar één aanvraag in voor alle vestigingen samen. De steun wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer). Per bijkomende vestiging moet er minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid zijn.

Welke omzetdalingen moeten nu aangetoond worden? 

De periode waarin de omzetdaling zich moet voordoen loopt van 14/03/2020 t.e.m. 30/04/2020. De referentieperiode is de periode van 14/03/2019 t.e.m. 30/04/2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

 Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14/03/2020 t.e.m. 30/04/2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

 De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen.

 

  •  Dagontvangsten
  •  Geleverde prestaties
  •  Tijdsregistratie

 

Uitzondering omzetdaling: een zelfstandige die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89€ en 13.993,78€ en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

V-NS