Coronavirus

Voor de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners ontvangen aantal steunmaatregelen van de Federale Overheid.

De situaties waarin de moeilijkheden voordoen:

• Wegens gezondheidsmaatregelen kan de zelfstandige niet naar zijn onderneming terugkeren (in quarantaine in het buitenland of in België na terugkeer van een reis in het buitenland).


• De zelfstandige is ziek met symptomen van het coronavirus.


• De activiteit van de zelfstandige wordt vertraagd of ondervindt zware terugval ten gevolge de economische gevolgen van de epidemie (bijvoorbeeld toeristische sector, evenementensector, Horeca, vertraagde uitvoer, gebrek aan grondstoffen of materiaal afkomstig van een zwaar getroffen land, ontbrekend personeel ...).


STEUNMAATREGELEN:

1) Uitstel van betaling voorlopige bijdrage van het 1ste en 2de kwartaal van 2020

  • Uitstel voor het 1ste en 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 31/03/2020

  • Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020

  • De aanvraag tot uitstel moet gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf en het ondernemingsnummer.

  • Het 1ste kwartaal 2020 zal uitstel van betaling krijgen tot 31 maart 2021 en het 2de kwartaal zal betaald moeten worden vóór 30 juni 2021.

2) Vermindering van voorlopige bijdragen

De berekening van de sociale bijdragen laat de aanvraag voor vermindering van de voorlopige bijdragen toe voor het lopende jaar. Opgelet hier moet u wel objectieve bewijzen aantonen. De Coroana-epidemie wordt aanvaard als bewijs voor de aanvraag.

Verder bespreken we over de uiteindelijke beroepsinkomen.  

Indien de beroepsinkomsten toch boven de aangevraagde drempel valt, is het noodzakelijk een bijbetaling te doen voor het einde van het jaar. Indien niet zal de verhoging op ten onrechte bekomen vermindering toegepast worden (3% en 7%).

3) Aanvraag vrijstelling van bijdragen

Dit geldt voor zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen zijn terecht gekomen.

Zij kunnen gebruik maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Opgelet de aanvraag kan niet gebeuren voor bijdragen in de toekomst. De aanvraag voor de betrokken kwartalen 2020/1 en 2020/2 zal dus pas kunnen gebeuren na ontvangst van de betalingsuitnodiging van het 2de kwartaal 2020.


Opgelet! De kwartalen die vrijgesteld worden, komen niet in aanmerking voor de opbouw van pensioenrechten. Indien u binnen de periode van 5 jaar deze kwartalen regulariseert, wordt het pensioenrecht van deze kwartalen behouden.

4) De derde pijler van het overbruggingsrecht

Zelfstandigen die genoodzaakt zijn omwille van het Coronavirus (bijvoorbeeld quarantaine zonder evenwel ziek te zijn) hun zelfstandige activiteiten te onderbreken of stop te zetten kunnen hierop onder bepaalde omstandigheden beroep doen.

  • De betrokken zelfstandige moet een zelfstandige activiteit uitoefenen die persoonlijk en direct contact met klanten vereist. Bijvoorbeeld een bakker die in quarantaine geplaatst wordt. Een consultant die van op afstand werkt zal niet in aanmerking kunnen komen.
  • De duurtijd van de onderbreking is ook van belang. Deze moet minstens over 1 volledige kalendermaand lopen. Indien de bakker slechts 14 dagen in quarantaine geplaatst wordt komt ook deze zelfstandige niet meer in aanmerking.
  • Indien de met het virus besmette zelfstandige arbeidsongeschikt erkend is door de geneesheer en daardoor ziekte-uitkering ontvangt, zal deze zelfstandige ook niet in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.

  • De aanvragen voor de derde pijler van het overbruggingsrecht zullen dus geval per geval onderzocht moeten worden op basis van de situatie.

5) Zelfstandigen die minsten 8 dagen arbeidsongeschikt zijn

Indien u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent, heeft u vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds).V-NS