Gelijkwaardig pensioen

Het Algemeen Beheerscomit√© voor het Sociaal Statuut voor de Zelfstandigen (ABC), onderdeel van het RIZIV, bestudeerde hoe en waarom het zelfstandigen pensioen gelijkgetrokken kan worden met dat van de werknemers. Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige bedraagt vandaag 911 euro. Volgens het ABC moet het mogelijk zijn dat gevoelig op te trekken. De kostprijs zou doorheen de tijd evolueren en in 2040 uitkomen op 274 miljoen euro. Vermits het sociaal statuut van de zelfstandigen elk jaar afsluit met een structureel begrotingstekort moet dat haalbaar zijn, volgens datzelfde ABC. 


V-NS