Hogere nettolonen

In 2019 zal het nettoloon van alle werkenden toenemen dankzij de taxshift. Dat is dan ook voor het laatst. Vanaf januari is een groter deel van het inkomen vrijgesteld van belastingen en wordt een groter deel van het inkomen belast tegen 40 procent in plaats van 45 procent. Alle belastingplichtigen – dus ook zelfstandigen – profiteren dit jaar van deze belastingvrije som. 


Hogere nettolonen