Landbouwers en weer

Land- en tuinbouwondernemers kunnen voortaan hun verliezen doorrekenen op winsten die in het verleden werden behaald, in het geval van financiële schade door slecht weer. Zo kunnen ze een deel van de al betaalde belastingen terugvorderen. Daarmee wordt wat onzekerheid weggewerkt. De nieuwe regeling geldt voor zowel ondernemingen – via de vennootschapsbelasting – als voor zelfstandigen – via de personenbelasting. De regeling treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2019 en houdt rekening met ongunstige weersomstandigheden na 1 januari 2018. 


Landbouwers en ongunstige weersomstandigheden