Middenstanders in moeilijkheden?

Steeds meer zelfstandigen kloppen aan bij de vzw Dyzo. Dyzo is een Vlaamse organisatie die vooral focust op schuldverpleging voor zelfstandigen. De vereniging noemt zichzelf ‘het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden’. In 2014 meldden er zich 2264 zelfstandigen aan. In 2017 waren dat er al 2989.

Minister van Werk, Philippe Muyters, maakte deze cijfers bekend op vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Bothuyne merkt op dat de armoede onder zelfstandigen nooit eerder zo groot was. 12% heeft zelfs een inkomen onder de armoededrempel.

Om die zelfstandigen een duw in de rug te geven, wil minister Muyters de subsidies voor Dyzo optrekken tot 585.000 euro. Alleen werkt amper de helft van de 308 Vlaamse gemeenten samen met Dyzo. Dat kan beter.

Zelfstandigen in financiële moeilijkheden, die te maken hebben met een faillissement of opnieuw willen starten kunnen bij Dyzo terecht. Dyzo geeft ook informatie om proactief problemen te vermijden of tot een minimum te beperken. De organisatie garandeert alle discretie. Meer informatie vindt u hier


Middenstanders in moeilijkheden?