Minder papier

Naast het rekeninguittreksel kunt u als ondernemer voortaan ook de actuele stand van uw btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be. Je moet je wel eerst aanmelden op die site. Onder de rubriek ‘mijn fiscaliteit’ vindt u er ook al uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug. U moet dus niet meer wachten op de kwartaalbrief. 


V-NS