Minder statuten

Het VBO pleit voor een vereenvoudigde sociale zekerheid. De verkiezingen staan voor de deur, en dan komen middenveldorganisaties met hun eisenpakketten voor de dag. Concreet wil de Belgische werkgeversfederatie een geharmoniseerd statuut voor alle werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Zo’n eenvormig systeem zou duidelijkheid verschaffen, en mobiliteit binnen de volledige arbeidsmarkt ten goede komen. Lonen, sociale bijdragen en pensioenen zouden dan immers op elkaar afgestemd geraken, wat voor kleine zelfstandigen enkel goed nieuws is. 


Minder statuten