Minder vennootschapsvormen

De vennootschapswetgeving wordt hervormd. Het aantal vennootschapsvormen is sinds 1 mei herleid van zeventien naar vier. Bovendien wordt het mogelijk een vennootschap op te richten zonder startkapitaal. In de plaats daarvan moet in een financieel plan aangetoond worden dat de vennootschap over een ‘toereikend aanvangsvermogen’ beschikt. 


V-NS