Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

De minnelijke schikking van 509 euro die tal van ondernemers onlangs moesten betalen omdat ze de bestuurder van een geverbaliseerd voertuig niet hadden geïdentificeerd,

ook al hadden ze de verkeersboete al betaald, wordt nu toch bijgestuurd. Dat laat de FOD Justitie weten.

De heisa was ontstaan toen Justitie een proefproject opstartte waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet-respecteren van de identificatieplicht. Dat leidde tot een lawine aan klachten omdat de minnelijke schikking soms meer dan een jaar na de feiten in de bus viel, zonder enige waarschuwing. Begin november is dan beslist het proefproject op te schorten en te evalueren.

De identificatieplicht blijft weliswaar bestaan –  om veelplegers in het vizier te krijgen, moet Justitie bij elke verkeersinbreuk weten wie er achter het stuur zat – maar de procedure wordt gebruiksvriendelijker. Ook het betwisten van de boete, zelfs al is die intussen betaald, zal eenvoudiger kunnen via de website www.justonweb.be/fines. En om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen, zal de boetebrief voor ondernemingen een duidelijker waarschuwing bevatten over de identificatie van de bestuurder: die zal zich eerst moeten identificeren alvorens te kunnen betalen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.