Overbrugging

Moet u om welke reden ook noodgedwongen (natuurramp, brand, vernieling bedrijfsgoederen, faillissement, collectieve schuldregeling…) uw activiteiten als zelfstandige onderbreken of stopzetten? Dan kan u aankloppen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Die kan zorgen voor een uitkering van 1566,79 euro per maand voor een gezinshoofd of 1253,83 euro voor een alleenstaande. U kan maximum twaalf maanden rekenen op die uitkering. Enkel als u al langer dan 15 jaar zelfstandige bent, kan u rekenen op 24 maanden.V-NS