Overbruggingsrecht Juni 2020

 Het overbruggingsrecht dat reeds toegekend werd voor de maanden maart, april en mei wordt nu ook verlengd naar de maand juni.

Verschil met de vorige maanden: geen automatische toekenning meer.

Voor de maanden april en mei was het niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen bij verlening van de verplichte sluiting en ook niet voor diegenen die op eigen initiatief de activiteiten stopten.

Als de aanvraag reeds ingediend was en er geen expliciete stopzettingsdatum aangegeven was of de zelfstandige had het sociaal verzekeringsfonds niet verwittigd dat de activiteiten hernomen waren, dan werd de uitbetaling automatisch uitgevoerd.

Voor juni moet de zelfstandige ofwel een nieuwe aanvraag indienen of schriftelijk (per mail of brief) het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen dat de voorwaarden voor het overbruggingsrecht in juni nog steeds voldaan zijn.

Dit geldt zowel voor het volledige als het gedeeltelijke overbruggingsrecht.


V-NS