Sociale bijdragen

In 2020: Verhoging sociale bijdragen niet meer fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2020:

De wettelijke verhogingen van uw sociale bijdragen als zelfstandige zijn niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Wettelijke verhogingen, wat betekent dat?  

Zelfstandigen moeten in 2 gevallen wettelijke verhogingen betalen:

  1. Sociale bijdragen laattijdig betaald:
    Het verzekeringsfonds waar u bent aangesloten moet in dit geval een wettelijke verhoging aanrekenen van 3% per kwartaal. Op het einde van het jaar komt daar ook nog een eenmalige wettelijke verhoging van 7% bij. 

    TIP: Betaal uw sociale bijdragen tijdig! 

  2. Onterechte vermindering van sociale bijdragen:  
    Indien u als zelfstandige uw voorlopige bijdragen hebt laten verminderen en in dit geval toch meer hebt verdiend dan uw gekozen verminderingsdrempel. Als gevolg moet u ook verhoging betalen van 3% en 7%.  

Veranderingen fiscaal attest:

Vanaf 2020 geldt de nieuwe regeling voor alle verhogingen die de zelfstandige betaalt.

Op het fiscaal attest van 2019 zullen eventuele verhogingen die u als zelfstandige in 2019 betaalde nog vermeld staan. Op fiscale attesten vanaf inkomstenjaar 2020 zullen verhogingen niet meer vermeld staan.V-NS