Sociale uitkeringen

Er zijn wel meer sociale uitkeringen die per 1 juli 2019 verhoogden: adoptie-uitkering, de uitkering voor pleegouderverlof, voor mantelzorg, moederschap, vaderschap, geboorte. Meer informatie vindt u via deze link.


V-NS