Stemplicht

Is uw zaak open op zondag, dan bereidt u zich best goed voor op zondag 14 oktober. Die dag vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. En in dit land geldt opkomstplicht, dus bent u zelf en is uw op zondag werkend personeel verplicht die dag zijn stem uit te brengen.

Volgens de wet is de werkgever verplicht zijn werknemers de tijd te geven die noodzakelijk is om zijn ‘burgerlijke verplichtingen’ te vervullen. De afwezigheid van het werk, hoeft volgens de wetgever echter niét te worden bezoldigd. Voor de tijd dat uw personeelsleden hiervoor afwezig zijn, hoeft u hen dus niet te betalen. Tenzij u natuurlijk andere afspraken maakt€, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.

Kan u bepaalde personeelsleden onmogelijk missen die zondag, dan moet u hen wijzen op de mogelijkheid bij volmacht te stemmen. U doet dat best zo snel mogelijk, zodat ze de tijd hebben de nodige voorzieningen te treffen. Kunnen uw personeelsleden voor of na hun werkuren gaan stemmen, dan hoeft u hen daar enkel op te wijzen dat u hen die zondag verwacht, zoals afgesproken.


V-NS