UBO-register

Iedereen die aandeelhouder is van een vennootschap (of zaakvoerder) moet uiterlijk op 30 september 2019 geregistreerd zijn in het UBO-register. Dat register wordt beheerd door FOD Financiën. Daarin moeten de ‘uiteindelijke begunstigden’ (ultimate beneficial owners’) vermeld staan van alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Enkel wie minstens 25% van de aandelen bezit of wie op een andere manier zeggenschap heeft in een vennootschap – bijvoorbeeld als zaakvoerder of bestuurder – wordt hiertoe gerekend. U kan dat zelf doen via https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ of even langslopen bij uw boekhouder.


UBO-register